6º B e.i. Celebra San José de CAlasanz

Preparando os talleres sobre a súa vida
En busca da figura de San José