A casa de ALI
Os nenos e nenas de 3 anos A construen unha casiña para Alí