4 Anos A visita a Capela do colexio

Con motivo do mes de maio, os nenos e nenas de catros anos A visitaron a capela do colexio.