6º A E.I. PDB

As nenas e nenos de 5 anos nunha sesión do PDB.