6ºB E.I. NUNHA SESIÓN DO PROGRAMA DE DESENROLO BÁSICO (PDB)

Os/as alumnos/as da aula de cinco anos B gozan coa práctica de diversas actividades do programa de desenvolvemento básico de GlenDoman:
    Variedade de desprazamentos, arrastre, gateo,  braquiación…, para contribuír a unha boa estimulación, utilizando o corpo e o  movemento como eixes principais.