INICIO DE CURSO 6º E.I.

6º de E.I. celebra o inicio do curso nunha maña ludica no parque de infantil, parque que non é descoñecido para eles xa que este ano son os veteranos de E.I.