LINGUAXE MATEMÁTICO "Entusiasmat" 5ºA E.I.

Disfrutamos con unha sesión de medida, utilizamos un simple cordón como elemento medidor.