5º A E.I. DE MAGOSTO

as nenas en nenos de 4 anos A celebrando a festa do magosto.