6º A. E.I. COÑECE O CORPO HUMANO

As nenas e nenos de 5 anos coñécen o seu corpo manipulando as diferentes partes del.