6ºA E.I. con Josep María Artigal

Hoxe visitou 6º A de E. I. Josep María Artigal facendo unha clase de Inglés moi especial. Baseándoa no método "Story Telling", onde fai que os nenos e nenas sexan os protagonistas das historias narrando en inglés os diálogos.