6º B E.I. TRABALLANDO A CLASIFICACIÓN DOS ANIMAIS

6ªB E. I Traballamos en equipo para clasifiar distintos animais según as súas características, e mostramos con ilusión os nosos traballos.