4º e.i Traballando coa LOGOPEDA

Os nenos e nenas de 3 anos traballan tódolos mércores con Vanesa a súa pronunciación e a fala.