5ºB E.I. DÍA DO PAI

Os alumnos e alumnas de cuatro 4 anos b disfrutan vía realización sin agasallo para papá!!