6º B E.I. Speaking with Kerry


A nosa profesora Kerry ensinando os días da semana. Desta formar acostuman a escoitar o idioma Inglés de forma habitual dunha profesora Nativa.