6ºB E.I. "Speaking with Kerry"

As nenas e nenos de 5 anos nunha sesión de Ingles coa nativa.