4º A e.i. DÍA DA NAI

Mami espero que este regalo gostárache moito, fíxenno con alegría e moita ilusión... Sen máis teu ... quérote mamá!!!