6º B e.i. LETRAS GALEGAS "Carlos Casares"

 Realizando  actividades sobre a vida e obra de Carlos Casares, escritor ao que este ano se lle adicou o Día das Letras Galegas.