6º A TITORÍA P. FAUSTINOTitoría do P. Faustino para os nenos de 5 anos A