6ºB NOVA SINTONÍAAlumnos de 5 anos B empezan curso con nova sintonía