4ºB SE VALIENTE A MISIÓN AGARDA POR TI

 “Sé valente, a misión agarda por ti”
   Con motivo do Domund os nenos/as realizaron diversas actividades tratando de  fomentar neles o espírito misioneiro.