5º B. e.I. FIDELIDAD EN EL AMOR.

As nenas e nenos de 5 anos A Traballando a titoría sobre o P. FASUSTINO.