5º B e.i. FIDELIDAD EN EL AMOR

As nenas e nenos de catro anos traballando co P. FAUSTINO