E.I. CELEBRANDO NA IGREXA A INAUGURACIÓN DO CURSO. "FIDELIDADE NO AMOR"